Privacy statement En Cookieverklaring

 

INTRO

Dit privacy document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. Verder staat in dit document beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens, hoe je kan aangeven waar we je gegevens voor mogen gebruiken en wat je moet doen om je gegevens te wijzigen. Je kan hier ook lezen waar je terecht kan met vragen over privacy.

Conform de AVG behandelen we de door jouw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. We geven deze gegevens niet door aan andere partijen dan de Isatis BV waarbij je solliciteert. De door jou gegeven informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige manier. Dat wil zeggen dat je persoonsgegevens alleen worden gebruikt om met je in contact te komen naar aanleiding van je sollicitatie of contactvraag.

 

WIE ZIJN WE

Isatis Group is gevestigd in Nijmegen en onderverdeeld in 12 verschillende business units die allen op IT-vlak opereren. Isatis Office Support is in opdracht van de overige BV’s verantwoordelijk voor de ontvangst en afhandeling van sollicitaties en is hiermee de leidend toezichthouder. Isatis Group heeft een functionaris gegevensbescherming die toeziet op de uitvoering en naleving van de AVG. De Functionaris Gegevensbescherming van de Isatis Group is Erik Reek: erik.reek@isatis-cybersecurity.nl.

 

COOKIES

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden waarin de door jou verstrekte informatie opgeslagen worde. Ze kunnen geen informatie over jou of je computersysteem verzamelen. Wij gebruiken cookies om je voorkeuren te bewaren zodat je bezoek aan de site de volgende keer nog makkelijker wordt.

Gebruik van functionele cookies

Met behulp van een permanent cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op je voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds je voorkeuren te herhalen, waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Gebruik van sessiecookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonlijke gegevens in je sollicitatiebrief en CV, alle daaropvolgende informatie die je ons naar aanleiding van je sollicitatie geeft en alle informatie verkregen van derden zoals voormalige werkgevers, getuigschriften, andere referenties en andere bronnen. Ook eventuele persoonsgegevens die je in een contactformulier, Whatsapp-bericht of email opneemt, vallen hieronder. Isatis Office Support zal deze gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure verwerken en je sollicitatiebrief en de persoonlijke gegevens daarin doorsturen aan de BV waarbij je solliciteert.

Als jij je bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Geslacht
 • Jouw werkervaring en gevolgde opleidingen en trainingen
 • Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)
 • Jouw motivatie
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Beschikbaarheid
 • Foto of video (op vrijwillige basis)

Vanaf het moment dat je voor ons gaat werken:

 • BSN
 • Verklaringen omtrent gedrag
 • Kopie ID-bewijs, werkvergunning
 • Nationaliteit
 • Overige gegevens benodigd voor het voeren van een personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • Ondernemingsgegevens (ZZP)
 • Inloggegevens persoonlijke account

 

WAAROM VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

Je gegevens zullen door de BV binnen Isatis Group waarbij je solliciteert worden gebruikt om je sollicitatie te beoordelen, referenties na te gaan, je informatie te verifiëren en andere achtergrondcontroles uit te voeren en eventueel contact met je op te nemen over een vacature. Daarnaast kan je benaderd worden voor vacature-alerts, nieuwsbrieven en events als je je daarvoor aanmeldt. Als je wordt aangenomen, kan jouw informatie voor administratieve doeleinden worden ingevoerd in de HR-systemen van Isatis Office Support. Office Support is een BV binnen de Isatis Group die in opdracht van de BV waarbij jij solliciteert het sollicitatie- en aan name traject coördineert.

 

Op welke wettelijke gronden mogen wij jouw gegevens verzamelen?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens:

 • Omdat dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst
 • Omdat dit nodig is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband
 • Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven. Gegeven toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken
 • Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten

 

WIE HEEFT TOEGANG TOT JOUW GEGEVENS?

Tijdens het sollicitatieproces worden je persoonlijke gegevens doorgestuurd aan de BV binnen de Isatis Group waarbij je solliciteert. Alle BV’s binnen de Isatis Group die toegang hebben tot deze informatie zijn verplicht om de gegevens vertrouwelijk te behandelen en te bewaken. Uitsluitend de recruiters van Isatis Group (en de daarbij betrokken managers en collega’s) krijgen toegang tot deze gegevens. Jouw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt door de BV’s binnen de Isatis Group en worden niet openbaar gemaakt of verkocht aan derden. Je gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan derden die namens betrokken BV binnen de Isatis Group het werving- en selectietraject overnemen, dan wel die het systeem bedienen en die toegang moeten hebben tot de gegevens om bepaalde diensten te leveren. Isatis Group legt hen op vertrouwelijk om te gaan met jouw persoonlijke gegevens en deze niet onrechtmatig te gebruiken. Dit geldt ook voor de diensten die geleverd worden door onze IT-afdeling.

 

BEWAARTERMIJNEN 

Sollicitanten

Je kandidaat gegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot 4 weken na het laatste contact als je niet voor een BV binnen de Isatis Group hebt gewerkt.

 

Wanneer je voor een BV binnen de Isatis Group werkt of gewerkt hebt

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Met uitzondering van de door de belastingdienst verplichte documenten die wij 5 jaar moeten bewaren.

 

JE HEBT M.B.T. JOUW PERSOONSGEGEVENS DE VOLGENDE RECHTEN:

Je kan ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Tevens heb je recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar en het recht op inzage. Binnen de Isatis Group wordt er in het kader van sollicitatie geen geautomatiseerde besluitvorming genomen of geprofileerd. Mocht je deze rechten willen uitoefenen kan je contact opnemen met Office Support via mail: office.support@isatis.nl of een brief sturen naar Isatis Group, t.a.v. Office Support, Keizer Karelplein 32, 6511 NH, Nijmegen. Vermeld dan de volledige NAW-gegevens en e-mailadres waarop je te bereiken bent, alsmede je verzoek. Tevens vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij nemen dan binnen maximaal vier weken contact met je op.

HOE BESCHERMEN WE JE GEGEVENS?

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de door jouw verstrekte informatie te beschermen. De Isatis Group maakt gebruik van diverse beveiligingstechnieken om je informatie te beschermen o.a. van autorisatiebeheer en beveiligde servers. Als gegevens worden verstrekt aan partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Isatis Group met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens beschikt de Isatis Group over verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen.

 

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Heb je vragen of opmerkingen over de bescherming van je persoonsgegevens door een BV binnen de Isatis Group, dan kunt je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen met office.support@isatis.nl of Isatis Group, t.a.v. afdeling Office Support, Keizer Karelplein 32, 6511NH in Nijmegen. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 024-3297777. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

De BV’s binnen de Isatis Group behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Isatis Group.